C31

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1984
Ročník: 33
Číslo: C31
Rok vydání
1984
Ústav FF MU
Title Document
Vědecké dílo Josefa Kolejky : zamyšlení nad jubilantovou tvůrčí činností | [7]–11
Goněc, Vladimír; Hejl, František
PDF
Title Document
Bibliografie prací Josefa Kolejky (1950-1984) | 12–24
Goněc, Vladimír
PDF
Title Document
Cesta rumunského lidu ke svobodě - srpnové povstání 1944 | [25]–33
Hejl, František
PDF
Title Document
Zu den Anfängen der marxistischen Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakischen Republik | [35]–41
Čerešňák, Bedřich
PDF
Title Document
Die Haupttendenzen der italienischen bürgerlichen Historiographie 1917-1945 | [43]–52
Kudrna, Jaroslav
PDF
Title Document
K místu a významu závěrů VII. kongresu Komunistické internacionály pro revoluční hnutí v Pobaltí | [53]–62
Goněc, Vladimír
PDF
Title Document
Die Sozialistische Vereinigung (Socialistické sjednocení) und die Sozialistische Arbeiter-Internationale | [63]–74
Neugebauer, Gerd
PDF
Title Document
Zu den Anfängen der Arbeiterbewegung in Griechenland 1875-1918 | [75]–85
Lüddemann, Ralf
PDF
Title Document
Běžné bankovní obchody Moravské agrární a průmyslové banky v Haliči a v Uhrách | [87]–94
Nečas, Ctibor
PDF
Title Document
První česká vědecká syntéza bulharských dějin | [95]–106
Dorovský, Ivan
PDF
Title Document
Z dějin česko-maďarské kulturní spolupráce v letech 1849-1867 | [107]–112
Macůrek, Josef
PDF
Title Document
József Eötvös a politický program uherských centralistů před rokem 1848 | [113]–120
Pražák, Richard
PDF
Title Document
Vznik kapitalistické světové soustavy : několik poznámek a úvah | [121]–134
Šindelář, Bedřich
PDF
Title Document
Vývoj třídně politických názorů v Rusku na přelomu 15.-16. století : místo a úloha teorie "Moskva - třetí Řím" | [135]–143
Boček, Pavel
PDF
Title Document
"Moravanství" v 15. století : komplikace ve vývoji české nacionality | [145]–154
Válka, Josef
PDF
Title Document
Petice vesnické chudiny k říšskému sněmu 1848-1849 | [155]–161
Kočí, Josef
PDF