B24-25

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1977-1978
Ročník: 26-27
Číslo: B24-25
Rok vydání
1979
Ústav FF MU
Obor
Stati
Title Document
Spinozův monismus | [7]–15
Cetl, Jiří
PDF
Bolzano a Spinoza o svobodě vůle | [17]–30
Loužil, Jaromír
PDF
Pojetí člověka v americké kulturní antropologii | [31]–45
Holzbachová, Ivana
PDF
Rozpad tradičního obrazu světa v novější křesťanské filozofii | [47]–58
Hodovský, Ivan
PDF
Náboženská řeč a podstata náboženství | [59]–65
Gabriel, Jiří
PDF
Ke vztahu času a peněz | [67]–81
Pácl, Pavel
PDF
Úloha dějin filozofie v soudobém ideologickém boji | [83]–89
Byčko, Ìhor Valentynovyč
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Zelený, Jindřich. Studien über Dialektik] | [91]–93
Cetl, Jiří
PDF
[The concept of space and time: their structure and their development. Edited by Milíč Čapek] | 93–94
Štěpán, Jan
PDF
[Agassi, Joseph. Science in flux] | 94–95
Štěpán, Jan
PDF
[Copleston, Frederick Charles. Geschichte der Philosophie im Mittelalter] | 95–96
Nechutová, Jana
PDF
[Werner, Ernst. Stadtluft macht Frei: Frühscholastik und bürgerliche Emanzipation inder ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts] | 96
Nechutová, Jana
PDF
[K otázkám Schellingovy filozofie. Ed. Milan Sobotka] | 97
Hlavoň, Karel
PDF
[Markarjan, E.S. O genezise čelovečeskoj dejatel'nosti i kul'tury] | 97–99
Holzbachová, Ivana
PDF
[Raymond, Pierre. L'histoire & les sciences] | 99–100
Holzbachová, Ivana
PDF
[Djuvara, Neagu M. Civilisations et lois historiques: essai d'étude comparée des civilisations] | 100–102
Holzbachová, Ivana
PDF
[Scharfenberg, Joachim. Sigmund Freud und seine Religionskritik als Herausforderung für den christlichen Glauben] | 102–104
Havlasová, Helena
PDF
[Marx, Karl; Engels, Friedrich. Über Sprache, Still und Übersetzung] | 104–106
Uhrová, Eva; Uher, František
PDF
[Petr, Jan. Klasikové marxismu-leninismu o jazyce: úvodní studie a výběr textů z Marxova, Engelsova a Leninova díla] | 106–107
Uhrová, Eva; Uher, František
PDF
[Brzeziński, Jerzy, ed. Teoria a rzeczywistość] | 107–108
Štěpán, Jan
PDF
[Local induction. Edited by Radu J. Bogdan] | 108–109
Štěpán, Jan
PDF
[Adams, Ernest W. The logic of conditionals: an application of probability to deductive logic] | 109–110
Štěpán, Jan
PDF
[Martin, Gerhard Marcel. Hautnah Amerika: profane und religiose Erfahrungen] | 110
Gabriel, Jiří
PDF
[James, Muriel; Savary, Louis M. Befreites Leben: Transaktionsanalyse und religiöse Erfahrung: mit einem Leitfaden für die Gruppenarbeit] | 111
Gabriel, Jiří
PDF
[Schneider, Michael. Neurose und Klassenkampf: materialistische Kritik und Versuch einer emanzipativen Neubegründung der Psychoanalyse] | 111–113
Holzbachová, Ivana
PDF