2

Title: Theatralia
Rok: 2020
Ročník: 23
Číslo: 2
Název čísla
Perform(ance) or (something) else
Rok vydání
2020
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Poznámka
  • Editoři čísla (Issue Editors): Eliška Poláčková (Masaryk University, Brno; Palacký University, Olomouc, CZ), Lukáš Kubina (Masaryk University, Brno; Palacký University, Olomouc, CZ)
Title Document
Perform(ance) or (something) else : Od materiálu k pojmosloví a zpět : editorial | 7–12
Poláčková, Eliška; Kubina, Lukáš
PDF
Yorick
Title Document
Filosofické aspekty Estetiky performativity Eriky Fischer-Lichte | 13–29
Koubová, Alice
PDF
Proměny Pražského Quadriennale | 30–56
Bulandrová, Amálie
PDF
Nepolapitelné umění performance : autorskoprávní analýza | 57–73
Leška, Rudolf
PDF
Planctus Mariae : performing compassion as a means of social promotion | 74–91
Poláčková, Eliška
PDF
Spektrum – Spectrum
Title Document
Heiner Müller jako rizoma | 93–108
Liška, Barbora
PDF
Ke spolupráci Antonína Heythuma s Karlem Hugo Hilarem a Karlem Dostalem v Národním divadle | 109–142
Koubská, Vlasta
PDF
Hic et nunc: Amy Richlin's Iran Man and the ethics of translating Plautus | 143–162
Daniel, Clara
PDF
Host – Guests
Title Document
Visual dramaturgy : interview with Knut Ove Arntzen | 163–168
Bulandrová, Amálie; Arntzen, Knut Ove
PDF
I hope that the debates the performances stimulate will change something' : interview with Danish playwright Christian Lollike | 169–172
Stehlíková, Karolína; Lollike, Christian
PDF
Orientace – Reviews
Title Document
Druhé místo jako brána k filosofii performance | 173–175
Šesták, Michal
PDF
Eugen Berthold, Eugen, posléze Bert a nakonec Bertolt Brecht | 176–178
Musilová, Marta
PDF
Speciální vydání Tanečních aktualit : výroční zpráva českých tanečních regionů | 179–182
Šalounová, Kateřina
PDF
Jaká doba, takové divadlo : k povzdechu Wolfganga Spitzbardta nad mimésis v dnešním divadle, komentář prizmatem Aristotelovy Poetiky | 183–188
Sarkissian, Alena
PDF
Depeše – Events
Title Document
Performatívne umenie v teréne Brna | 189–191
Klembarová, Klaudia
PDF
Performativní? Kreativní? Interdisciplinární? | 192–193
Kubina, Lukáš
PDF
Je libo ceduli nebo plakát? | 194–197
Stehlíková, Karolína
PDF
Zpupný krákal – Shakespeara pro naši dobu | 198–202
Krajník, Filip
PDF
Conference report: Experience as a research method in performing arts. Where conference style makes strides? | 203–208
Šalounová, Kateřina
PDF
Title Document
K tématu čísla editoři doporučují | [210]–[212]
PDF