F30-31

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1986-1987
Ročník: 35-36
Číslo: F30-31
Rok vydání
1987
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám Zdeňka Kudělky
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Title Document
Nad dílem Zdeňka Kudělky | [7]–9
Kroupa, Jiří
PDF
Title Document
Soupis prací Zdeňka Kudělky | [10]–16
PDF
Title Document
Glosy k problematice románské Olomouce | [17]–32
Konečný, Lubomír
PDF
Title Document
Kostel sv. Voršily v Praze : k problematice české barokní architektury kolem roku 1700 | [33]–39
Naňková, Věra
PDF
Title Document
Domenico Martinelli in Mähren | [41]–51
Lorenz, Hellmut
PDF
Title Document
Architektura v díle F.Ř.I. Ecksteina | [53]–59
Samek, Bohumil
PDF
Title Document
Příspěvek k architektuře šedesátých let 18. století na Moravě | [61]–71
Kroupa, Jiří
PDF
Title Document
Sochařské kresby Josefa Winterhaldera staršího a Ondřeje Schweigla | [73]–82
Stehlík, Miloš
PDF
Title Document
K dílu Martina Johanna Schmidta ve Vranově u Brna | [83]–88
Krsek, Ivo
PDF
Title Document
Nah und fern : das "Chicago Tribune" - Projekt 1922 von Adolf Loos | [89]–99
Worbs, Dietrich
PDF
Title Document
Dnešek Jánuše Kubíčka | [101]–103
Zemina, Jaromír
PDF
Title Document
Obrazy Miroslava Štolfy | [105]–115
Sedlář, Jaroslav
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | [117]–119
PDF