1

Title: ProInflow
Rok: 2010
Ročník: 2
Číslo: 1
Název čísla
Competitive Intelligence
Rok vydání
2010
ISSN
1804-2406
Poznámka
  • Editor čísla: Zdeněk Molnár
Editorial
Title Document
Editorial | 2–3
Molnár, Zdeněk
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence | 4–17
Šmejkal, Petr
PDF
Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie | 18–57
Stodola, Jiří
PDF
Anatomické názvosloví: historie a aktuální problémy | 58–75
Musil, Vladimír; Bozděchová, Ivana; Čech, Pavel; Lískovec, Tomáš; Stingl, Josef; Kachlík, David
PDF
Překlad zahraničního článku – Translations
Title Document
Co dělají profesionálové z oblasti konkurenčního zpravodajství? : pilotní studie | 76–93
Jin, Tao; Bouthillier, France
PDF
Recenze knihy – Book review
Title Document
Intelligence analysis: estimation and prediction | 94–96
Troch, Igor
PDF
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Title Document
Aktuální trendy v Competitive Intelligence | 97–105
Nečas, Miroslav
PDF
Portál CI | 106–108
PDF