1

Title: Новая русистика
Rok: 2010
Ročník: 3
Číslo: 1
Rok vydání
2010
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie
Title Document
Прагматический эффект просторечия в языке русской политики | [3]–9
Nazarenko, Lilija
PDF
Historie, historiografie a literární věda | [11]–18
Šaur, Josef
PDF
Areál a lingvo-literární vzdělávání na zahraniční (bielsko-białské) slavistice | [19]–25
Pavera, Libor
PDF
Славянский мир и Европа | [27]–33
Suchanek, Lucjan
PDF
Русский роман ХIХ века : испытание провинцией | [35]–43
Urtminceva, Marina Genrichovna
PDF
Направления семантического развития генетически родственных слов (на примере цветообозначений в русском и чешском языках) | [45]–54
Lebedeva, Ljudmila
PDF
Marginália
Title Document
Jubileum významného českého rusisty | [55]–56
Pospíšil, Ivo
PDF
Знаменитый юбилей А.П. Чехова | [57]–61
Richterek, Oldřich
PDF
Очередная январская встреча славистов : (Белград, 12–15 января 2010 г.) | [63]–66
Stanković, Bogoljub
PDF
II. kongres českých slavistů | [67]–68
Mattová, Lucia
PDF
Mathesiova žačka a pokračovatelka Zdenka Bergrová | [69]–72
Honzík, Jiří
PDF
Gennadij Ajgí - rekapitulácia tvorivej nekapitulácie | [73]–77
Žemberová, Viera
PDF
Лирическая героиня нашего времени в поэзии В.М. Тушновой | [79]–87
Čuveleva, Natal'ja
PDF
Первые двести лет Гоголевского мира | [89]–95
Kliment'jev, Maksim
PDF
Recenze
Title Document
Dostojevskij a svět | [97]–102
Pospíšil, Ivo
PDF
Záslužná práce k dějinám stylistiky a literárněteoretického myšlení | 102–104
Zelenka, Miloš
PDF
Ruské duše, aneb, Kus české Haß(liebe) | 105–107
Pospíšil, Ivo
PDF
Je těžké říct, zda měla pravdu | 107–110
Žemberová, Viera
PDF
Evropská unie návratem k mocnářství, Rusko a americká nostalgie(?) | 111–114
Pospíšil, Ivo
PDF
Журнал об эпистемологии литературоведения | 115–117
Pospíšil, Ivo
PDF
Infomatorium
Title Document
Hledání společných míst | [119]–120
Pospíšil, Ivo
PDF
Title Document
Gogol a slovanské literatury | 120–121
Pospíšil, Ivo
PDF
hidden section Наши авторы
Title Document
Наши авторы | [122]
PDF