Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1992-1993, roč. 41-42, č. G35

Obrázek
Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Rok: 1992-1993
Ročník: 41-42
Číslo: G35
Rok vydání
1994
ISSN
0231-5122
ISBN
80-210-0925-X
Obor