4

Title: Opera Slavica
Rok: 2017
Ročník: 27
Číslo: 4
Název čísla
Jazykovědný sešit
Rok vydání
2017
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Slovesný vid a slovesná konverze | 5–17
Paliga, Sorin
PDF
Сопоставительная славянская синтактология — научное достояние брненской славистики | 19–32
Rylov, Stanislav Aleksandrovič
PDF
Proměny nesklonných přejatých substantiv v současné ruštině | 33–40
Nedomová, Zdeňka
PDF
Концепция русского глагольного предложения : чешские акценты | 41–52
Nowożenowa, Zoja
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
K aktualizaci pravidel praktické transkripce z češtiny do ruštiny | 53–60
Špačková, Stanislava
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Mezinárodní bulharistická konference Szeged 2017 | 61–64
Krejčová, Elena
PDF
Recenze
Title Document
Рецензия на монографию М. Ю. Михайловой Семантика невыразимого и средства ее передачи в русском языке | 65–68
Izmest'jeva, Irina Aleksejevna
PDF
Жлоб во времени и пространстве | 68–73
Kalita, Inna
PDF
"Šedé" spektrum frazeologie | 73–76
Trösterová, Zdeňka
PDF
O cestě filologie – Quo vadis, philologia? | 77–79
Borisov, Borislav
PDF
Пособие по исторической грамматике русского языка | 79–83
Brandner, Aleš
PDF
Olomoucká kolektivní monografie o lingvistickém synkretismu | 83–87
Nosková, Kateřina
PDF
Moc veřejného projevu | 88–90
Chadžieva, Elena; Bajčeva, Venera
PDF