Opera Slavica 2020, roč. 30, č. 1

Obrázek
Title: Opera Slavica
Rok: 2020
Ročník: 30
Číslo: 1
Název čísla
Literárněvědný sešit
Rok vydání
2020
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Opera Slavica ve třicátém ročníku | 5
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří; Pospíšil, Ivo
PDF
Články
Title Document
Логика абсурда в Повести о ссоре Гоголя | 7–17
Krivonos, Vladislav Šajevič
PDF
"Народ и интеллигенция" А. А. Блока в контексте тургеневской "Нови" | 19–27
Ajupov, Salavat Midchatovič; Ajupova, Svetlana Budimirovna
PDF
Poetologické stratégie v krátkej próze | 29–36
Žemberová, Viera
PDF
Magie všednodennosti aneb Poezie Myroslava Lajuka | 37–46
Pazdiorová, Helena
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Poutavý vypravěč s vlídnou myslí a otevřeným srdcem | 47–56
Matyušová, Zdeňka
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
K devadesátinám prof. Miroslava Mikuláška | 57–58
Vorel, Jan
PDF
Brněnské kolokvium - doktorská škola o Leskovovi | 59–63
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
Sepětí věcné a krásné literatury: Leskov, pravoslaví a publicistika | 65–70
Pospíšil, Ivo
PDF
Solidarita má minulosť aj budúcnosť | 70–72
Žemberová, Viera
PDF
K problematike analýzy literárneho diela | 73–74
Cintula, Igor
PDF
Ukrajina mimo Ukrajinu | 75–82
Pospíšil, Ivo
PDF
N. V. Gogol v proudu literárního vývoje | 82–83
Dohnal, Josef
PDF