2

Title: Opera Slavica
Rok: 2010
Ročník: 20
Číslo: 2
Rok vydání
2010
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Почему предположение о том, что протославянские ă и ŏ (краткие) уже в протославянском диалекте праиндоевропейского языка изменились в о, является неверным и как на самом деле в эту эпоху они изменились? | 1–12
Burmistrovič, Jurij Jakovlevič
PDF
Семантико-словотвірні трансформації твірного слова як центральне теоретичне питання дериваційної семантики в основоцентричному словотворі | 13–24
Skvarok, Oksana
PDF
Příspěvek k deskripci funkce zájmen ve verších V.V. Majakovského | 25–32
Kitzlerová, Jana
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Úroveň jazykovedného myslenia na Slovensku a v Bielorusku na prelome 19. a 20. storočia (S. Cambel a J.F. Karski) | 33–42
Džundová, Ivana
PDF
Мовна картина світу і типологія К.Г. Юнга [i.e. К.Ґ. Юнґа] | 43–49
Fedonjuk, Valentina
PDF
Zprávy
Title Document
Семінар перекладачів в Брно | 50–51
Myronova, Halyna
PDF
Recenze
Title Document
Spirituální a pragmatické A(a)spekty z Katolické univerzity | 52–54
Pospíšil, Ivo
PDF
[Rejzek, Jiří. The Proto-Slavic word initial x- ; Rejzek, Jiří. Lidová etymologie v češtině] | 54–56
Boček, Vít
PDF
[Алексеева, И.С. Текст и перевод: вопросы теории] | 56–58
Krasil'nikova, Anna
PDF
[Русский язык в центре Европы 12] | 58–60
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Gramatyka a tekst. Tom 2] | 60–62
Charciarek, Andrzej
PDF
[Gazda, Jiří, ed. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3)] | 63–64
Brandner, Aleš
PDF