3

Title: Opera Slavica
Rok: 1999
Ročník: 9
Číslo: 3
Rok vydání
1999
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document
K historickým kořenům některých ruských specifik v přístupu k životu | 1–15
Trösterová, Zdeňka
PDF
Title Document
A.S. Puškin jako symbol kultury nejen ruské : ("tvůrčí zrada" a recepce poetiky konce tisíciletí) | 16–26
Lepilová, Květuše
PDF
Title Document
Романы Вацлава Берента и поэтика Ф.М. Достоевского | 27–36
Baranov, Andrej
PDF
Title Document
Někdo přece musí (Daniil Granin) | 37–44
Celerová, Jaroslava
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Puškinův Evžen Oněgin, Čajkovskij a Dvořák | 45–47
Lepilová, Květuše
PDF
F.L. Čelakovský, A.S. Puškin a F. Chopin - zrozenci téže doby | 48–49
Lepilová, Květuše
PDF
Devátý kongres MAPRJAL : na prahu nutných změn | 50–52
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
[Kšicová, D. Secese: slovo a tvar] | 53–54
Lepilová, Květuše
PDF
[Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy] | 54–57
Mikulášek, Alexej
PDF
Ještě o mýtech v ruské literatuře a společnosti | 57–59
Richterek, Oldřich
PDF
[Kneidl, P. Pražská léta německých a rakouských spisovatelů] | 59–60
Měšťan, Antonín
PDF
Slavistika dnes | 60–61
Pospíšil, Ivo
PDF
Štúdie z ruskej moderny a avantgardy | 61–63
Kovačičová, Oľga
PDF
[Sorge, Veit. Literarische Länderbilder in Liedern Wolf Biermanns und Wladimir Wyssozkis: ein imagologischer Vergleich an Liedtexten der Autor-Interpreten aus den Jahren 1960 bis 1980] | 63–66
Filipová, Helena
PDF
Dvě knihy z Jekatěrinburgu | 66–68
Zahrádka, Miroslav
PDF
Hasonlóságok és különbözőségek: tanulmányok a magyar-szlovén irodalmi kapcsolatok köréből | 68
Měšťan, Antonín
PDF
O texte a dialógu pre pokročilých | 69–70
Dekanová, Eva
PDF
[Kuzněcovová, O.; Ondrejčeková, E.; Dekanová, E. Вы говорите по-русски?] | 70–71
Matyušová, Zdeňka
PDF