2

Title: Opera Slavica
Rok: 2012
Ročník: 22
Číslo: 2
Rok vydání
2012
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Уверения, обещания, обязательства : от слова к тексту | 1–10
Malysa, Oxana
PDF
Префиксација као процес интеграције глаголских позајмљеница у чешком и српском језику | 11–21
Mitrićević-Štěpánek, Katarina
PDF
Семантична близост, опозиция и полисемия при зоонимните фразеологични единици в английския и българския език | 22–38
Cholandi, Rajna
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Inovace výuky ukrajinštiny na FF MU : nový předmět Ukrajinská terminologie | 39–41
Gazdošová, Oxana
PDF
Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky IV | 41–43
Brandner, Aleš
PDF
Recenze
Title Document
[Stadnik-Holzer, Elena. Baltische und slavische Prosodie. International Work-shop on Balto-Slavic Accentology IV (Scheibbs, 2.–4. Juli 2008). Scheibbser Inter-nationale Sprachhistorische Tage I] | 44–45
Boček, Vít
PDF
Dvě slavistické novinky z UJEP Ústí nad Labem | 46–48
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Korostenski, Jiří: Jazykové reflexe některých aspektů konceptu "kontejneru-nádoby" v ruštině (s přihlédnutím k češtině)] | 48–50
Trösterová, Zdeňka
PDF
Sborník o současné bulharské a slovenské lexikografii | 50–52
Krejčí, Pavel
PDF
[Sipko, Jozef. Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie] | 52–53
Molnárová, Lucia
PDF
[Kredátusová, Jarmila. Odborný preklad v praxi. Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov] | 54–56
Myronova, Halyna
PDF
[Gwóźdź-Szewczenko, Ilona. Nie taki polski straszny jak go malują...] | 56–58
Páralová Tardy, Markéta
PDF
Potrebná učebná pomôcka | 58–59
Timárová, Daniela
PDF
Nová česká učebnice ruštiny podruhé | 59–61
Gazda, Jiří
PDF