Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Volkelta : (k počátkům sémantiky umění v moderní české estetice)

Název: Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Volkelta : (k počátkům sémantiky umění v moderní české estetice)
Variantní název:
  • Семантическая проблема "представления о значении" у О. Зиха и Й. Фолкельта
    • Semantičeskaja problema "predstavlenija o značenii" u O. Zicha i J. Folkel'ta
  • Das semantische Problem der "Bedeutungsvorstellung" bei O. Zich und J. Volkelt
    • Semantičeskaja problema "predstavlenija o značenii" u O. Zicha i J. Folkel'ta
Autor: Sus, Oleg
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. [99]-116
Rozsah
[99]-116
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.