Q3

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická
Rok: 2000
Ročník: 49
Číslo: Q3
Rok vydání
2000
ISSN
1212-3358
ISBN
80-210-2349-X
hidden section Slovo úvodem
Title Document
Slovo úvodem | [5]–6
Srba, Bořivoj
PDF
Theatralia
Title Document
Vývojové proměny systému kulisové dekorace v Prozatímním divadle a na jeho filiálních scénách 1862-1883 : příspěvek k dějinám českého jevištního výtvarnictví v XIX. století | [9]–76
Srba, Bořivoj
PDF
Fagot a flétna: nezavršený experiment české meziválečné avantgardy : k jeho estetickým východiskům, genezi a osudu v pražském Národním divadle | [77]–91
Spurná, Helena
PDF
Akademická scéna v zrcadle novinových ohlasů a archivního materiálu | [93]–114
Pospěchová, Hana
PDF
Vztahy a jejich proměny ve strukturálním prostoru dramatu | [115]–124
Gajdoš, Július
PDF
Cinematographica
Title Document
Země, nebe, zrcadlo : poznámky k jedné polaritě ve filmech Andreje Tarkovského | [125]–130
Blažejovský, Jaromír
PDF
Technické obrazy v každodenním použití | [131]–145
Szczepanik, Petr
PDF
Miscelanea
Title Document
Česká Teatrologická společnost 1998 : zpráva o činnosti výboru Teatrologické společnosti v roce 1998 | [149]–157
Srba, Bořivoj
PDF
Nahlédnutí do skrytých dějin sovětského filmu | 158–162
Blažejovský, Jaromír
PDF
30 let divadla Husa na provázku | 163–165
Klein, Pavel
PDF
hidden section Dokumenty
Title Document
Dokumenty | 166–175
PDF
hidden section Autoři
Title Document
Autoři | 176–178
PDF
hidden section Obrazové přílohy
Title Document
Obrazové přílohy | [179]–200
PDF