H42-43

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 2007-2008
Ročník: 56-57
Číslo: H42-43
Název čísla
Janáček and the Literaturoper
Rok vydání
2009
ISSN
1212-0391
ISBN
978-80-210-4863-8
Ústav FF MU
Introduction
Title Document
"Literaturoper" : a term still in search of a definition | [5]–13
Chew, Geoffrey
PDF
Terminology
Title Document
Literaturoper : terminologische und semantische Überlegungen eines Linguisten | [15]–25
Panagl, Oswald
PDF
Individual Janáček Operas
Title Document
Reconstructing the 1904 Její pastorkyňa : an introduction to the sources, methods and results | [27]–38
Audus, Mark
PDF
Jenůfa as a social document | [39]–45
Chew, Geoffrey
PDF
Zum Problem des Librettos zu Leoš Janáčeks Oper Osud | [47]–51
Vysloužilová, Věra
PDF
Výlety páně Broučkovy – vývoj dramaturgické koncepce opery | [53]–58
Zahrádka, Jiří
PDF
K libretu Lišky Bystroušky | [59]–62
Přibáňová, Svatava
PDF
Zur Dramaturgie von Janáčeks Libretto zu der Oper Die Sache Makropulos | [63]–68
Křupková, Lenka
PDF
Reception and Influence of Janáček’s Operas
Title Document
Janáček and the Third Reich | [69]–79
Levi, Erik
PDF
Janáčkovské reminiscence v opeře Maryša E.F. Buriana | [81]–87
Spurná, Helena
PDF
Slovenská literární opera a její janáčkovské inspirace | [89]–95
Blahynka, Miloslav
PDF
Janáček as Author, Folklorist and Collector of Speech Melodies
Title Document
Aktuální pohled na folkloristickou činnost Leoše Janáčka | [97]–103
Procházková, Jarmila
PDF
"...ale vnucovat se nechci" : literární universum dramatika Leoše Janáčka | [105]–110
Drlíková, Eva
PDF
A musical journey through language | [111]–115
Pearl, Jonathan G. Secora
PDF
Janáček’s Psychology
Title Document
Was Janáček obsessed? | [117]–122
Christiansen, Paul
PDF
General Studies
Title Document
Zrození dramatika | [123]–129
Němcová, Alena
PDF
Zur Frage der Literaturoper im Musiktheater von Leoš Janáček | [131]–137
Vysloužil, Jiří
PDF