Archeologický výzkum husitských Čech

Název: Archeologický výzkum husitských Čech
Variantní název:
  • Die archäologische Erforschung des hussitischen Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 7-12
Rozsah
7-12
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Burian, V., 1960: Nálezy z husitského opevnění Kartouzky v Dolanech u Olomouce, AR XII, 204-212.

[2] Denkstein, Vl., 1953: Husitské revoluční hnutí. Průvodce výstavou. Praha.

[3] Drda, M., 1978a: Archeologický výzkum města Tábora 1974-1977. Tábor 11/1.

[4] Drda, M., 1978b: Archeologický výzkum čp. 279 v Táboře, AR XXX, 78-86, 120.

[5] Drobná, Z., 1953: Husitský polní tábor u Kunratic. Historie a vojenství 2, str. 197-200.

[6] Durdík, J., 1956: Husitské vojenství. Praha.

[7] Durdík, T., 1973: Předsunuté bašty českého vrcholně středověkého hradu, Historická geografie 10, 139-149.

[8] Durdík, T., 1975: Stavební podoba zaniklé středověké tvrze v Kundraticích na Mostecku, AR XXVII, 677-681.

[9] Durdík, T., 1977: Pnětluky, hrad Pravda, okr. Louny, BZO 1974, 145-146.

[10] Hejna, A., 1957: Výsledky archeologického výzkumu v Trocnově, Ref. za r. 1956 I., Liblice, 166-174.

[11] Hejna, A., 1961: České tvrze, Praha.

[12] Huml, V., 1977: Sídla nižší šlechty na Jistebnicku (okr. Tábor). Archaeologia historica 2, 93-104.

[13] Janská, E., 1965: Hrad Jana Roháče z Dubé Sión, Sborník Oblastního muzea v Kutné Hoře, řada A, str. 5-72.

[14] Kudrnáč, J., 1973: Vojenský tábor z doby husitských válek v Klučově, PA LXIV, 105-142.

[15] Menclová, D., 1972: České hrady, II. Praha.

[16] Richter, M., 1970: Archeologický výzkum v Sezimově Ústí (Nové poznatky a otázky), Tábor, Sb. k 550. výročí vzniku města, 23-38.

[17] Richter, M., 1978: Středověká keramika ze Sezimova Ústí. České Budějovice.

[18] Richter, M. – Smetánka, Z. – Špaček, L., 1964: Výzkum v Sezimově Ústí v letech 1962-63, AR XVI, 691-715.

[19] Smetánka, Z., 1961: Záchranný výzkum ve Štíhlících u Českého Brodu, AR XIII, 264-267.

[20] Smetánka, Z., 1970: Archeologický výzkum zaniklých osad na Táborsku, Tábor, Sbor. k 550. výročí vzniku města, 39-42.

[21] Smetánka, Z., 1972: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad v Čechách v letech 1965-1971, AR XXIV, 417-427, 485.