I5

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1970
Ročník: 19
Číslo: I5
Rok vydání
1971
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU
Články – Articles
Title Document
Pojetí a metody neuropsychologie se zřetelem k dětskému věku | 7–19
Švancara, Josef
PDF
Dynamics of intellectual deficit in children with localized and difuse CNS damage | 21–28
Švancara, Josef
PDF
Die Ontogenese der zielenden Bewegungen bei Kindern bis zu drei Jahren | 29–36
Sedlák, Jiří
PDF
Problematika výzkumů pozornosti v současné psychologii | 37–100
Chalupa, Bohumír
PDF
Teorie volního pohybu | 101–[113]
Sedlák, Jiří
PDF
Zprávy – Notes
Title Document
Seminář o aktuálních otázkách výzkumu v psychologii práce | 115–126
Chalupa, Bohumír; Sedlák, Jiří; Podlahová, Zuzana; Horská, Hana; Kaprál, Ilja; Kubátová, Vlasta; Boudná, Bohumíra; Schulz, Josef; Juran, Jan; Krejčí, Zlata; Sluka, Václav; Bláhová, Libuše; Vašinka, Jiří; Bláhová-Ptáčková, Zdeňka; Stužková, Zuzana
PDF
Title Document
Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен | 127–129
Hošková, Magda
PDF