I26

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1992
Ročník: 41
Číslo: I26
Rok vydání
1992
ISBN
80-210-0824-5
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Articles
Title Document
Uhrovo úsilí o vysokoškolské vzdělání učitelů a jeho pojetí osobnosti učitele | [7]–13
Veselá, Zdenka
PDF
Meze pedagogické teorie | [15]–27
Sup, Jan
PDF
Alternativní školství ve světle historického vývoje | [29]–48
Veselá, Zdenka
PDF
K otázkám řízení waldorfských škol | [49]–58
Pol, Milan
PDF
Otázky rovnosti a nerovnosti vzdělávacích příležitostí | [59]–70
Rabušicová, Milada
PDF
Svoboda učitele jako nezbytný předpoklad demokratické školy | [71]–78
Schauerová, Alena
PDF
Výchova jako celoživotní proces | [79]–93
Řehořková, Marie
PDF
Ke koncepci profesionální orientace mládeže | [95]–106
Hřebíček, Libor
PDF
Zprávy – Report
Title Document
Marie Řehořková | [107]
Sup, Jan
PDF
Zdenka Veselá | [107]
Sup, Jan
PDF