P2

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Rok: 1998
Ročník: 46
Číslo: P2
Rok vydání
1998
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-2020-2
Ústav FF MU
hidden section Redakční úvod
Title Document
Redakční úvod | [7]
Svoboda, Mojmír
PDF
Články – Articles
Title Document
Multifaceted psychology : a retrospect | [9]–22
Brožek, Josef
PDF
Somatická psychoterapie-sanoterapie a základní asány jako prevence stresu u vysokoškolských studentů | [23]–36
Vašina, Lubomír
PDF
Agrese a masmediální komunikace | [37]–55
Petříková, Jana; Svoboda, Mojmír
PDF
Úvod do taneční terapie | [57]–62
Blížkovská, Jaroslava
PDF
Některé osobnostní charakteristiky uchazečů o studium psychologie | [63]–72
Poledňová, Ivana; Stránská, Zdenka; Stehnová, Zuzana
PDF
Emocionální problémy nadaných dětí | [73]–81
Portešová, Šárka
PDF
Neuropsychologická rehabilitace paměti | [83]–91
Rusková, Hana
PDF
Mentální representace domova | [93]–107
Portešová, Šárka
PDF
Ověření možností CAE pro diagnostiku alexithymie | [109]–121
Mejzlíková, Zdenka
PDF
Grafologie - mýtus a realita | [123]–139
Petříková, Jana
PDF
Zprávy o výzkumu – Research news
Title Document
Vývojová dynamika čtenářského výkonu dětí s dyslexií | [141]–168
Dan, Jiří
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
40 let brněnské psychologické poradny | [169]–173
Dan, Jiří; Plocek, Karel
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Peterander, Franz; Speck, Otto (Hrsg.). Frühförderung in Europa] | [175]–176
Dan, Jiří
PDF