Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov

Název: Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov
Variantní název:
  • Abschlußgrabung in der inneren Burg von Lelekovice (Bez. Brno-Land)
Autor: Unger, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 233-239
Rozsah
233-239
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] UNGER, J., 1989: První výsledky archeologického výzkumu hradu v Lelekovicích (okr. Brno-venkov) v letech 1984 až 1988, Castellologica bohemica 1, 245—252.

[2] UNGER, J., 1990: Pět let soustavného archeologického výzkumu středověkého hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov, VVM XLII, 145—156.