K významu akademického časopisu Československá rusistika v dějinách české rusistiky

Název: K významu akademického časopisu Československá rusistika v dějinách české rusistiky
Variantní název:
  • The significance of the academic journal "Československá rusistika" in Czech Russian Studies
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 183-188
Rozsah
183-188
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Práce je příspěvkem k dějinám české rusistiky. Připomíná existenci a hodnotí význam akademického časopisu Československá rusistika, jenž po dobu pětatřiceti let (1956−1990) vydávala Československá akademie věd. Autorka uvádí úplný výčet všech vydavatelů, vedoucích redaktorů a výkonných redaktorů, kteří se na vydávání časopisu podíleli. Připomíná měnící se strukturu a odborné zaměření časopisu i jména a odborné zájmy autorů, kteří do časopisu přispívali. Ukazuje, že s časopisem spolupracovali nejvýznamnější filologové a literární vědci, v počátcích i historikové, své doby a publikovali zde materiály, které mohou mít nadčasovou odbornou hodnotu. Proto není objektivní a věcně přesné časopis přehlížet s poukazem na jeho "normalizační charakter" a hodnotit jeho význam bez důkladného seznámení se s jeho obsahem.
The work is a contribution to the history of Czech Russian Studies. It recalls the existence and the importance of the academic journal Československá rusistika [Czechoslovak Russian Studies] published for thirty-five years (1956−1990) by the Czechoslovak Academy of Sciences. The author presents a complete list of all publishers, senior editors and executive editors who participated in editting and publishing the journal. The changing structure and professional interests of the journal, as well as the names of the authors who published their papers in the journal, are shown. At the conclusion it is empasized that papers and reviews of the most significant philologists, historians, and literary scholars of those times were published in the journal, and the materials published herein may be of timeless professional value. It is strongly recommended to study the contents of the journal to gain an objective overview of Czech Russian Studies and their representatives.