2

Title: Slavica litteraria
Rok: 2016
Ročník: 19
Číslo: 2
Rok vydání
2016
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Poznámka
  • Slavistika v současném světě
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Slovanský svět a slavistika v převratné době: několik úvodních reflexí | 9–10
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovanská filologie a areálová slavistika I. (Metodologický stav a oborové perspektivy) – Slavonic Philology and Area Studies I. (The Methodological Condition and Prospects of the Field)
Title Document
Slovanský svět existuje: rozpad, negace, revival aneb hledání slovanské identity | 13–32
Pospíšil, Ivo
PDF
Развој славистике у 21. веку – изазови и перспективе | 33–41
Suvajdžić, Boško
PDF
Литературоведческaя славистикa и "культурологический перевopoт" или Чтo произошло? | 43–48
Bunjak, Petar
PDF
Славяне как объект научных исследований и университетской дидактики | 49–56
Suchanek, Lucjan
PDF
Mnohohlasí v současné teorii literatury ve středoevropském prostoru : (poznámky k tématu na příkladu jednoho individuálního příběhu) | 57–77
Pavera, Libor
PDF
Историографический акцент русской литературы | 79–90
Červyns'ka, Ol'ha V'jačeslavìvna
PDF
Новый мировой порядок и современная славистика | 91–98
Fedosov, Oleg
PDF
Инoй взгляд на историю словенского литературнoгo языка | 99–119
Jesenšek, Marko
PDF
Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky | 121–133
Štěpánek, Václav
PDF
Slovanská filologie a areálová slavistika II. (Projekty, instituce a periodika v minulém i současném slavistickém výzkumu) – Slavonic Philology and Area Studies II. (The past and present of contemporary Slavonic research: projects, institutions and periodicals
Title Document
К изданиям "чехословацкого" Якобсона : (о судьбах текстов "чешской" и "американской" публикаций Мудрость древних чехов) | 137–143
Hermann, Tomáš; Zelenka, Miloš
PDF
Славянская филология в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевскогo | 145–153
Rylov, Stanislav Aleksandrovič
PDF
Historická slavistika na stránkách sta ročníků Slovanského přehledu : tradice – současnost – perspektivy | 155–166
Vlček, Radomír
PDF
Serbski kulturny leksikon – nowa pomocka w slawistiskim slědźenju | 167–172
Šěn, Franc
PDF
Osudy slavistiky na Univerzitě "L'Orientale" v Neapoli (1989–2015) | 173–182
Maiello, Giuseppe
PDF
K významu akademického časopisu Československá rusistika v dějinách české rusistiky | 183–188
Bubeníková, Miluša
PDF
Zapojení doktorských studentů do výzkumných projektů : (zkušenosti se specifickým výzkumem) | 189–196
Šaur, Josef
PDF
Tradice oboru nás zavazují i inspirují : (historie a současnost didaktiky ruského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze) | 197–204
Hříbková, Radka; Žofková, Hana
PDF
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Title Document
Literárna história jubiluje s Evou Fordinálovou | 205–206
Žemberová, Viera
PDF
Odešla významná osobnost českého národního života | 207–213
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Podnětná kniha ze Slovenska | 215–216
Pospíšil, Ivo
PDF
Jakobson's outstanding of his contribution to the history Czechoslovak cultural studies and research | 217–218
Paliga, Sorin
PDF
Histoire de Hongrie dans les relations historiques et culturelles | 219–220
Boisserie, Etienne
PDF
Ad vocem: Štefan Krčméry | 221–222
Pokorný, Milan
PDF
Chvála klasické komparatistiky a jejích přesahů | 223–225
Pospíšil, Ivo
PDF
Tri sondy z minulosti do prítomnosti | 226–231
Žemberová, Viera
PDF
Dvakrát o Karlu Čapkovi | 232–235
Mikulášek, Alexej
PDF
Zprávy a glosy – Reports and glosses
Title Document
Minulost a budoucnost česko-slovenské komparatistiky | 236–237
Zelenka, Miloš
PDF
Blaže Koneski u nás | 238–239
Dorovská, Dagmar
PDF