Bolina, Pavel

Varianty jmen:

Bolina, Pavel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Článek
Černý, Ervín; Bolina, Pavel. Hrad Kuchlov u Rychtářova v okrese Vyškov. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 277–283.

Článek
Bolina, Pavel. Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho přínos pro chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 267–276.

Článek
Bolina, Pavel; Doležel, Jiří. Hrady na Drahanské vrchovině do konce 13. století (Počáteční stav výzkumu). Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 321–352.

Článek
Durdík, Tomáš; Bolina, Pavel. Hrady pražského biskupství (arcibiskupství). Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 291–306.

Článek
Bolina, Pavel. K lokalizaci a podobě hradu Vildenberka u Pozořic-Jezer, okres Brno-venkov. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 159–166.

Článek
Bolina, Pavel. Ke vlivu biskupa Bruna ze Schaumburka na vývoj moravské hradní architektury. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 175–187.

Článek
Bolina, Pavel. Nedostavěný hrad na Hradisku (okres Blansko) ve světle výzkumu starých cest v okolí Svitávky. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 89–111.

Článek
Durdík, Tomáš; Bolina, Pavel. Několik poznámek k dispozici olomouckého hradu. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 95–101.

Článek
Bolina, Pavel. Pokus o modelové řešení některých problémů kolonizace a vzniku hradů v Nízkém Jeseníku. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 163–178.

Článek
Bolina, Pavel; Cendelín, Dušan. Úloha hradů Lukov a Brumov v systému komunikací východní Moravy. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 87–108.

Článek
Cendelín, Dušan; Bolina, Pavel. Význam reliktů dopravního pohybu při interpretaci velkomoravského hradiště u Bojné (okres Topoľčany). Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 247–265.