Bondarko, Aleksandr Vladimirovič

Varianty jmen:

Bondarko, Aleksandr Vladimirovič (preferováno)
Бондарко, Александр Владимирович
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Kapitola
Bondarko, Aleksandr Vladimirovič. Актуализационные семантические признаки высказывания : (роль признака временной локализованности; ситуативно актуализированная и неактуализированная речь). In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, s. 135–139.

Kapitola
Bondarko, Aleksandr Vladimirovič. Аспектуальность как один из элементов структуры предложения : (на материале русского языка в сопоставлении с чешским). In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 263–268.