Актуализационные семантические признаки высказывания : (роль признака временной локализованности; ситуативно актуализированная и неактуализированная речь)

Název: Актуализационные семантические признаки высказывания : (роль признака временной локализованности; ситуативно актуализированная и неактуализированная речь)
Transliterovaný název
Aktualizacionnyje semantičeskije priznaki vyskazyvanija : (rol' priznaka vremennoj lokalizovannosti; situativno aktualizirovannaja i neaktualizirovannaja reč')
Zdrojový dokument: Bondarko, Aleksandr Vladimirovič. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 135-139
Rozsah
135-139
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence