Čapek, Ladislav

Varianty jmen:

Čapek, Ladislav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Čapek, Ladislav; Militký, Jiří. Dřevěná konstrukce domu z Českých Budějovic z první poloviny 14. století. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 129–146.

Článek
Čapek, Ladislav; Orna, Jiří; Slavíček, Karel; Všianský, Dalibor. Medieval white fine-grained kaolinitic ceramics in the Czech lands in finds from Pilsen and České Budějovice. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 189–242.

Článek
Čapek, Ladislav. Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 143–164.

Článek
Čapek, Ladislav; Netolický, Petr; Plzák, Jindřich; Vladař, Jan. Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 473–501.

Článek
Čapek, Ladislav; Menšík, Petr. Raně středověká keramika z Hradiště Kněží Hora u Katovic (okres Strakonice). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 357–381.

Článek
Čapek, Ladislav; Čekalová, Marcela; Říha, Jan. Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 525–542.

Článek
Čapek, Ladislav; Preusz, Michal; Militký, Jiří. Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 7–33.

Článek
Čapek, Ladislav; Preusz, Michal. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 313–355.

Článek
Čapek, Ladislav. Studium keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách : témata, metody, přístupy. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 855–887.

Článek
Čapek, Ladislav. Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 351–372.

Kapitola
Doležalová, Kateřina; Čapek, Ladislav. Úvodní slovo. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, s. 3–4.

Článek
Čapek, Ladislav; Chalánek, Martin. Zaniklá středověká vesnice Zábdiší na panství hradu Žebrák. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 587–609.