Cetl, Jiří

Varianty jmen:

Cetl, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 87.

Článek
Cetl, Jiří. [Amsterdamski, Stefan. Between experience and metaphysics: philosophical problems of the evolution of science]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19791980, roč. 28-29, č. B26-27, s. 104–110.

Článek
Cetl, Jiří. Antické myšlení jako historický typ filozofování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 29–39.

Článek
Cetl, Jiří. Antické myšlení v díle Ludvíka Svobody. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19791980, roč. 28-29, č. B26-27, s. 85–87.

Článek
Cetl, Jiří. [Aspekte der Modernität. Herausgegeben von Hans Steffens]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, roč. 18, č. B16, s. 107–108.

Článek
Cetl, Jiří. [Baczko, Bronisław et al. Filozofia i utopia: studia z dziejów ideologii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, roč. 16, č. B14, s. 128.

Kapitola
Cetl, Jiří. Bibliografie. In: Cetl, Jiří. Český pozitivismus : příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení. 1981, s. 155–166.

Článek
Cetl, Jiří. Český pozitivismus meziválečného období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1972, roč. 21, č. B19, s. 55–70.

Kapitola
Cetl, Jiří. Charakter českého pozitivismu a jeho dědictví. In: Cetl, Jiří. Český pozitivismus : příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení. 1981, s. 123–153.

Článek
Cetl, Jiří. Člověk v soudobé sociologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 61–73.

Článek
Cetl, Jiří. [Dąmbska, Izydora. Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, roč. 12, č. B10, s. 112.

Článek
Cetl, Jiří. Der Begriff der Geschichte im zeitgenössischen Naturalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1986, roč. 35, č. B33, s. 99–102.

Kapitola
Cetl, Jiří. Der tschechische Pozitivismus : Beitrag zur Charakterisierung einer der Traditionen des tschechischen bürgerlichen Denkens. In: Cetl, Jiří. Český pozitivismus : příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení. 1981, s. 167–173.

Článek
Cetl, Jiří. [Die Bedeutung der Wissenschaftsgeschichte für die Wissenschaftstheorie: Symposium der Leibniz-Gesellschaft, Hannover, 29.-30. Nov. 1974]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19791980, roč. 28-29, č. B26-27, s. 102–104.

Článek
Cetl, Jiří. Die Übersicht über die Literatur des tschechischen Positivismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1966, roč. 15, č. B13, s. 77–80.

Článek
Cetl, Jiří. Erkenntnis und Wissenschaft im Lichte des zeitgenössischen Naturalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1983, roč. 32, č. B30, s. 81–84.

Článek
Cetl, Jiří. Filosofické dílo G.V. Plechanova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1960, roč. 9, č. B7, s. 128.

Článek
Cetl, Jiří. Filosofické krédo Františka Krejčího. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1971, roč. 20, č. B18, s. 45–60.

Kapitola
Cetl, Jiří. Filosofie a krizový vývoj naší strany a společnosti. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, s. 31–42.

Článek
Cetl, Jiří. Filosofie na brněnské Filosofické fakultě 1945-55. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1955, roč. 4, č. B3, s. 116–117.

Článek
Cetl, Jiří. [Findlay, John N. Plato und der Platonismus: eine Einführung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1983, roč. 32, č. B30, s. 123–124.

Článek
Cetl, Jiří. [Hájek, Karol. Jednota filozofie a speciálnych vied]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, roč. 31, č. B29, s. 85–87.

Článek
Cetl, Jiří. Hodnota přírody v dějinách evropské kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, roč. 37, č. B35, s. 37–56.

Článek
Cetl, Jiří. [Hodovský, Ivan. Světový názor v ideologické konfrontaci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1983, roč. 32, č. B30, s. 100–102.

Článek
Cetl, Jiří. [Holl, Jann. Historische und systematische Untersuchungen zum Bedingungsverhältnis von Freiheit und Verantwortlichkeit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1984, roč. 33, č. B31, s. 103–104.