Gorczyca, Wojciech

Varianty jmen:

Gorczyca, Wojciech (preferováno)
Горчица, Войцех
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Gorczyca, Wojciech. Ilustracje Stanisława Haykowskiego w powieści Ferdynanda Ossendowskiego Pod sztandarami Sobieskiego. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 85–96.

Článek
Gorczyca, Wojciech. Motyw 'okna' i 'lustra' u Zinaidy Gippius i Mariny Cwietajewej. Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 2, s. 15–28.

Článek
Gorczyca, Wojciech. Szechina a Wieczna Kobiecość u symbolistów rosyjskich. Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 41–54.

Článek
Gorczyca, Wojciech. Tradycja wojny Starotestamentowej w literaturze rosyjskiej a Armia Konna Izaaka Babla. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 89–105.

Článek
Gorczyca, Wojciech. Ukraina i "peryferyjny" kontekst środkowoeuropejskiej Polski. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 2, s. 59–72.

Článek
Gorczyca, Wojciech. Utopia chłopska Lwa Tołstoja w Wojnie i pokoju. Slavica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1-2, s. 3–22.

Článek
Gorczyca, Wojciech. Zinaida Gippius, symboliści, eserzy i Józef Piłsudski. Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 15–29.

Kapitola
Gorczyca, Wojciech. Две "Шинели" в плане семиотического понимания. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 119–130.

Článek
Gorczyca, Wojciech. Цвета Зинаиды Гиппиус в "лесу символов". Новая русистика. 2019, roč. 12, č. 2, s. 5–18.