Havrda, Jan

Varianty jmen:

Havrda, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Havrda, Jan; Matějková, Kristýna. Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 23–51.

Článek
Havrda, Jan; Tryml, Michal. Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 109–118.

Článek
Havrda, Jan; Zavřel, Jan. Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 983–999.

Článek
Havrda, Jan; Žďárská, Anna. Příspěvek k poznání pokročilých hygienických zařízení v raně barokní Praze. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 385–420.