Hladká, Zdeňka

Varianty jmen:

Hladká, Zdeňka (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 25.

Článek
Hladká, Zdeňka. Atlasy slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, roč. 45, č. A44, s. 131–142.

Článek
Hladká, Zdeňka. [Balhar, Jan et al. Český jazykový atlas 5]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 382–386.

Článek
Hladká, Zdeňka. [Blahoslav, Jan. Gramatika česká Jana Blahoslava. K vydání připravili Mirek Čejka, Dušan Šlosar, Jana Nechutová]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 154–157.

Článek
Hladká, Zdeňka. [Čermák, František (ed.). Slovník Karla Čapka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 278–280.

Kapitola
Hladká, Zdeňka. I. kapitola. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, s. 15–23.

Kapitola
Hladká, Zdeňka. II. kapitola. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, s. 25–93.

Kapitola
Hladká, Zdeňka. III. kapitola. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, s. 95–234.

Článek
Hladká, Zdeňka. [Jančáková, Jana; Jančák, Pavel. Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 246–248.

Článek
Hladká, Zdeňka. K přeneseným pojmenováním a jejich zpracování v 1. dílu Českého jazykového atlasu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 231–240.

Článek
Hladká, Zdeňka. Lidové názvy rostlin se zvířecím jménem v přívlastku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. 119–129.

Článek
Hladká, Zdeňka. [Martincová, Olga a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 209–213.

Článek
Hladká, Zdeňka. [Moser, Wolfgang. Xenismen: die Nachahmung fremder Sprachen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. 199–201.

Článek
Hladká, Zdeňka. Personická motivace přenesených pojmenování v českých nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 197–211.

Kapitola
Hladká, Zdeňka. Použitá literatura. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, s. 237–243.

Kapitola
Hladká, Zdeňka. Prameny a literatura. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, s. 11–14.

Kapitola
Hladká, Zdeňka. Resümee : übertragene Pflanzenbezeichnungen in tschechischen Dialekten : (zur semantischen Bildung lexikalischer Eihheiten in Dialekten. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, s. 235.

Článek
Hladká, Zdeňka. [Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 194–196.

Článek
Hladká, Zdeňka. Uplatnění formální deminuce v tvorbě lidových jmen rostlin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 107–112.

Kapitola
Hladká, Zdeňka. Úvod. In: Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 2000, s. 9–10.

Článek
Hladká, Zdeňka. [Warmbrunn, Jürgen. Englische lexikalische Entlehnungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. 153–155.

Článek
Hladká, Zdeňka. Za dialektoložkou Stanislavou Kloferovou. Linguistica Brunensia. 2020, roč. 68, č. 2, s. 89–92.

Článek
Hladká, Zdeňka. Za docentem Mirkem Čejkou. Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 90–95.

Článek
Hladká, Zdeňka. Zkušenost s tvorbou korpusů češtiny v ÚČJ FF MU v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 115–124.