Knotová, Dana

Varianty jmen:

Knotová, Dana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 21 z celkového počtu 21.

Článek
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal; Knotová, Dana. Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 3, s. 131–159.

Článek
Knotová, Dana. Editorial. Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 2, s. 5–9.

Článek
Brücknerová, Karla; Rozvadská, Katarína; Knotová, Dana; Juhaňák, Libor; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Educational trajectories of non-traditional students : stories behind numbers. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 4, s. 93–114.

Článek
Novotný, Petr; Knotová, Dana. Inovované kurikulum osobnostního rozvoje - produkt práce Akademického centra osobnostního rozvoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 185–188.

Článek
Knotová, Dana. Mimoškolní péče o děti v Evropě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 67–77.

Článek
Knotová, Dana. Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 67–77.

Kapitola
Knotová, Dana. Obsah. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, s. 3–[4].

Článek
Trnková, Kateřina; Chaloupková, Lucie; Knotová, Dana. Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní?. Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 2, s. 51–68.

Článek
Knotová, Dana. Rozvojové projekty v rámci struktury Fondu rozvoje vysokých škol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 210–211.

Kapitola
Knotová, Dana. Socializace. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, s. 23–30.

Kapitola
Knotová, Dana. Sociální pedagogika. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, s. 7–22.

Článek
Knotová, Dana. Tři v jednom. Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 2, s. 165–170.

Článek
Knotová, Dana. Učebnice sociální pedagogiky?. Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 2, s. 145–149.

Kapitola
Knotová, Dana. Úvod. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, s. 5.

Kniha
Knotová, Dana; Lazarová, Bohumíra; Lojdová, Kateřina; Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014

Kapitola
Knotová, Dana. Výchova a prostředí. In: Knotová, Dana. , Lazarová, Bohumíra. , Lojdová, Kateřina. , Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014, s. 31–45.

Článek
Zounek, Jiří; Knotová, Dana; Šimáně, Michal. Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 3, s. 89–112.

Článek
Knotová, Dana. Vzdělávání poradců v České republice : (zpráva o výzkumu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 127–139.

Článek
Knotová, Dana. Životní jubileum docentky Zdenky Veselé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 207–208.

Článek
Knotová, Dana. Zkušenost – reflexe – učení. Studia paedagogica. 2013, roč. 18, č. 1, s. 135–137.

Článek
Knotová, Dana. Zpráva o konferenci Výchova v kontextu sociálních proměn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 204–205.