Kočárová, Romana

Varianty jmen:

Kočárová, Romana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Článek
Duffek, Petr; Těsnohlídek, Jakub; Simota, Vlastimil; Těsnohlídková, Kateřina; Hrubý, Petr; Petr, Libor; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Brychová, Veronika; Lisá, Lenka. Dehtářský a textilní výrobní areál v zázemí středověkého městečka Lukavce – příklad vrcholně středověké kolonizace na Vysočině. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 641–670.

Článek
Kaštovský, Jan; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Pokorný, Petr; Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 143–[150].

Článek
Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Petr, Libor. Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 161–172.