Kopecký, Milan

Varianty jmen:

Kopecký, Milan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 178.

Článek
Kopecký, Milan. "Kronika" a "historie" jako literární žánry epochy renesance. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 51–60.

Kapitola
Kopecký, Milan. "Vidění" faráře z Veverské Bítýšky. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 108–114.

Kapitola
Kopecký, Milan. Abecední seznam incipitů písní. In: Kadlinský, Felix. Zdoroslavíček Felixe Kadlinského. 1971, s. 179.

Článek
Kopecký, Milan. A contribution to the problem of the humanistic dialogue in Bohemia with respect to the technique of translation. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 207–216.

Článek
Kopecký, Milan. Antonín Kratochvil sedmdesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 153–155.

Článek
Kopecký, Milan. Antológia staršej slovenskej literatúry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 190.

Článek
Kopecký, Milan. Antonín Škarka zemřel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 180–181.

Kapitola
Kopecký, Milan. Barokní idylik. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 29–36.

Článek
Kopecký, Milan. Boccacciovské rozprávky M. Konáče z Hodiškova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 70–81.

Kapitola
Kopecký, Milan. Boccacciovské rozprávky. In: Kopecký, Milan. Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova : příspěvky k poznání české literatury v období renesance. 1962, s. 71–83.

Kapitola
Kopecký, Milan; Palas, Karel. Bohemistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 41–50.

Článek
Kopecký, Milan. Bridelovy Jesličky : památce Antonína Škarky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 15–24.

Článek
Kopecký, Milan. Bridelovo umění slova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, roč. 41, č. D39, s. 41–48.

Článek
Kopecký, Milan. Brněnská pobočka Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1968 a 1969. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 250.

Článek
Kopecký, Milan. Carionova Chronica v českých překladech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 213–221.

Kapitola
Kopecký, Milan. Časové a obsahové vymezení české literatury období renesance. In: Kopecký, Milan. Pokrokové tendence v české literatuře od konce husitství do Bílé hory. 1979, s. 11–25.

Článek
Kopecký, Milan. Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. D25-26, s. 143–144.

Článek
Kopecký, Milan. Nad celoživotním dílem Josefa Hrabáka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. D36-37, s. 101–104.

Kapitola
Kopecký, Milan. Česká kronika ; Sen o štěstí. In: Kopecký, Milan. Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova : příspěvky k poznání české literatury v období renesance. 1962, s. 84–107.

Článek
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v r. 1961. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 292–293.

Článek
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v roce 1962. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 177.

Článek
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1965 a 1966. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. 187–188.

Článek
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v roce 1967. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 223–224.

Článek
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti v letech 1963 a 1964. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 193–194.