Bohemistika

Název: Bohemistika
Zdrojový dokument: Kopecký, Milan; Palas, Karel. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. [41]-50
Rozsah
[41]-50
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence