Kosek, Pavel

Varianty jmen:

Kosek, Pavel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 39.

Kapitola
Kosek, Pavel. Bibliografie. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, s. 102–110.

Kapitola
Kosek, Pavel. Česká nářečí. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, s. 84–100.

Kapitola
Kosek, Pavel. Číslovky. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, s. 99–109.

Kapitola
Kosek, Pavel. Deklinace. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, s. 8–14.

Kapitola
Kosek, Pavel. Deklinace adjektiv a adjektiválií. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, s. 81–89.

Článek
Kosek, Pavel. Disjunktivní spojka nebo v období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 117–128.

Kapitola
Kosek, Pavel. Fonologický vývoj češtiny. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, s. 51–83.

Článek
Kosek, Pavel. Funkční užití výrazu sice v češtině období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. 95–103.

Kniha
Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014

Článek
Kosek, Pavel. Jazyk kancionálu Harfa nová Jana Liberdy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, roč. 53, č. A52, s. 95–108.

Kapitola
Kosek, Pavel. Jmenná deklinace. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, s. 15–61.

Kapitola
Kosek, Pavel. Komparativ. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, s. 95–98.

Kapitola
Kosek, Pavel. Konjugace - tabulky slovesných forem. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, s. 126–156.

Kapitola
Kosek, Pavel. Kořeny češtiny - praslovanština. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, s. 25–50.

Článek
Kosek, Pavel. Následkové spojovací výrazy v barokní češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 263–280.

Kapitola
Kosek, Pavel. Obsah. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, s. 3–6.

Kapitola
Kosek, Pavel. Obsah. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, s. 3–6.

Kapitola
Kosek, Pavel. Periodizace dějin češtiny. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, s. 8–11.

Kapitola
Kosek, Pavel. Předmluva. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, s. 7.

Kapitola
Kosek, Pavel. Předmluva. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, s. 7.

Článek
Kosek, Pavel. Příspěvek k poznání vývoje spojovacích prostředků vytvořených od výrazu brže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 131–141.

Článek
Pleskalová, Jana; Kosek, Pavel; Křístek, Michal. Profesoru Dušanu Šlosarovi k narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 196–198.

Kapitola
Kosek, Pavel. Seznam literatury. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, s. 200–210.

Článek
Kosek, Pavel. Slovosled auxiliáru préterita v českých raně novověkých biblích. Linguistica Brunensia. 2015, roč. 63, č. 2, s. 109–124.