Kouba, Miroslav

Varianty jmen:

Kouba, Miroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek

Článek
Kouba, Miroslav. "Otroků osvoboditeli!" : sémiotické obrazy Ruska v jihoslovanském obrození. Porta Balkanica. 2014, roč. 6, č. 2, s. 4–25.

Článek
Kouba, Miroslav. "Supa ili čorba"? : role polévky v kulinární kultuře Balkánu a střední Evropy. Porta Balkanica. 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 28–50.

Kapitola
Kouba, Miroslav. Christofor Žefarovič v rámci balkánské heraldiky. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V. 2002, s. 76–87.

Článek
Kouba, Miroslav. Cyrilometodějský kult v historické paměti bulharsko-makedonského obrození. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 125–147.

Článek
Redakce časopisu Porta Balkanica; Kouba, Miroslav. Jak chápat a interpretovat Balkán v jeho tematické pestrosti a kulturní provázanosti : rozhovor s Miroslavem Koubou. Porta Balkanica. 2013, roč. 5, č. 2, s. 49–51.

Článek
Kouba, Miroslav. Od otroctví k soužití: terminologická tápání v bulharské reflexi osmanské minulosti. Porta Balkanica. 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 5–18.

Článek
Kouba, Miroslav. Paměť staré silnice : putování podunajskou kulturní krajinou mezi Zemunem a Novým Sadem. Porta Balkanica. 2022, roč. 13, č. 1-2, s. 25–49.

Článek
Kouba, Miroslav. Perspektivy výuky jihoslovanských jazyků v kontextu současné jazykové politiky Evropské unie. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 221–231.

Článek
Fatková, Gabriela; Kouba, Miroslav. Pozvání ke stolu. Porta Balkanica. 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 5–6.