Krmíčková, Helena

Varianty jmen:

Krmíčková, Helena (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 80.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Abbreviationes quae in apparatu critico locisque occurrunt. In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, s. 196.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, s. 55–56.

Kapitola
Havlík. Asserunt quidam : (editio critica). In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, s. 137–147.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Attulit novam pestem? (M. Nicolaus de Dresda). In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, s. 61–85.

Kapitola
Havel, Dalibor; Krmíčková, Helena. Bibliografie. In: Havel, Dalibor. , Krmíčková, Helena. Paleografická čítanka : literární texty. 2014, s. 119–120.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Moravský diplomatář. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, s. 15–21.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Český diplomatář. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, s. 22–32.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Codex iuris municipalis regni Bohemiae, Sbírka pramenů práva městského království českého. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, s. 51–53.

Kapitola
Nicolaus Dresdensis. Contra Gallum : (editio critica). In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, s. 165–195.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Desky dvorské. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, s. 72–73.

Kapitola
Krmíčková, Helena. De origine calicis historia. In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, s. 3–15.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Desky zemské. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, s. 66–71.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Dodatek. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, s. 85–90.

Kapitola
Čejka, Mirek; Krmíčková, Helena. Nad dvěma utrakvistickými díly Jakoubka ze Stříbra : (O Boží krvi, Zpráva, jak Sněm konstantský o svátosti večeře Kristovy nařídil). In: Jakoubek ze Stříbra. Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra. 2009, s. 5–27.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Edice písemností institucí církevní správy. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, s. 74–81.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Edice písemností středověké univerzity. Monumenta historica Universitatis Pragensis. In: Krmíčková, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 2014, s. 82–84.

Kniha

Kapitola
Krmíčková, Helena. Ex oriente lux?. In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, s. 47–53.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Hic est finis. In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, s. 120–123.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Fratrum aliqualis est scissio : (Contra Iacobellum, contra Gallum). In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, s. 16–46.

Článek
Krmíčková, Helena. Gallus Asserunt quidam : rozbor textu a edice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 51–69.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Husovy rekomendace. Cesta k nalézání jejich textů. In: Hus, Jan. , Nechutová, Jana. , Krmíčková, Helena. , Malá, Jana. , Mazalová, Lucie. , Mutlová, Petra. , Švanda, Libor. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. 2021, s. 17–32.

Článek
Krmíčková, Helena. Iacobellus de Misa, Magna cena : rozbor textu a edice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, roč. 42, č. C40, s. 129–142.

Kapitola
Krmíčková, Helena. Indices auctoritatum. In: Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. 1997, s. 197–200.

Článek
Krmíčková, Helena. [In omnibus caritas: k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Editoři: Mlada Mikulicová a Petr Kubín]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2003, roč. 52, č. N8, s. 134–136.