Kučera, Petr

Varianty jmen:

Kučera, Petr (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 21 z celkového počtu 21.

Kapitola
Kučera, Petr. České a slovenské překlady pozdního díla R.M. Rilka. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 153–161.

Článek
Kučera, Petr. Germanoslavistika mezi tradiční komparatistikou a interkulturní literární vědou. Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. 113–123.

Článek
Kučera, Petr. Hyperlexikon jako pozvání k reflexi problémů literární vědy. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 117–121.

Kapitola
Kučera, Petr. Interkulturní literatura a srovnávací studium literatury. In: Problémy poetiky. 2006, s. 255–265.

Kapitola
Kučera, Petr. Ivan Krásko a R. M. Rilke : k podobám středoevropského symbolismu. In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, s. 97–106.

Článek

Článek
Kučera, Petr. Jazyky a literatura Židů z interdisciplinární perspektivy. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 202–204.

Kapitola
Kučera, Petr. K proměnám elegického žánru. In: Alexandr Veselovskij a dnešek : (materiály konference konané ve dnech 22.-24. října 1996). 1998, s. 123–130.

Článek
Kučera, Petr. Některé tradice středoevropské literární komparatistiky. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 93–101.

Kapitola
Kučera, Petr. Německý duch přesnosti a záhadnost světa : (k poetice Gogolovy Něvské třídy). In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 211–217.

Článek
Kučera, Petr. Obrazy asimilace a sebeuvědomování Židů v prózách Vojtěcha Rakouse a Oty Pavla. Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 35–50.

Článek
Kučera, Petr. Paradoxy středoevropského postmodernismu. Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. Supplementum 1, s. 21–28.

Článek
Kučera, Petr. Postavy Němců v současné české próze. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 69–80.

Kapitola
Kučera, Petr. Rainer Maria Rilke a Marina Cvetajevová. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, s. 271–280.

Článek
Kučera, Petr. R.M. Rilke v česko-slovenských souvislostech : (poznámky k období první poloviny dvacátého století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 109–124.

Článek
Kučera, Petr. Skácel podle Kožmína, Kunzeho a Handkeho. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 3, s. 64–65.

Článek
Kučera, Petr. Téma vykořenění a ztrát v současné próze : nad románem Jakuby Katalpy Němci. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 57–67.

Článek
Kučera, Petr. Univerzitní bádání na přelomu 19. a 20. století: Graz – Ljubljana – Bratislava. Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 186–189.

Článek
Kučera, Petr. Vědkyně, myslitelky a spisovatelky – nový pohled na počátky moderní slovinské kultury. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 2, s. 146–148.

Článek
Kučera, Petr. Žánr katolické poezie v postmoderní situaci. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. 101–113.

Článek