Lamprecht, Arnošt

Varianty jmen:

Lamprecht, Arnošt (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 63.

Článek
Lamprecht, Arnošt. 20 let Sborníku prací Filosofické fakulty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 5–7.

Kapitola
Lamprecht, Arnošt. Chronologický přehled vývoje praslovanštiny. In: Lamprecht, Arnošt. Praslovanština. 1987, s. 161–163.

Kapitola
Lamprecht, Arnošt. Die Entwicklung des phonologischen Systems des Tschechischen : Zusammenfassung. In: Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka. 1966, s. 99–104.

Kapitola
Lamprecht, Arnošt. Die Entwicklung des phonologischen Systems des Tschechischen : Zusammenfassung. In: Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka. 1968, s. 101–106.

Kapitola
Lamprecht, Arnošt. Fonologický vývoj na konci slova v deklinaci a konjugaci : formální morfologie klasické praslovanštiny. In: Lamprecht, Arnošt. Praslovanština. 1987, s. 81–123.

Článek
Lamprecht, Arnošt. Der indoeuropäische Konsonantismus im Lichte der nostratischen Theorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, roč. 25, č. A24, s. 17–26.

Kapitola
Lamprecht, Arnošt. Indoevropský fonologický systém a jeho vývoj do praslovanštiny. In: Lamprecht, Arnošt. Praslovanština. 1987, s. 15–28.

Článek
Lamprecht, Arnošt. Ještě k měkkostní korelaci a ke ztrátě jotace ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 97–100.

Článek
Lamprecht, Arnošt. Ještě k teorii znaku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. 15–19.

Kapitola
Lamprecht, Arnošt. Jevy charakterizující konec praslovanského období. In: Lamprecht, Arnošt. Praslovanština. 1987, s. 159–160.

Kapitola
Lamprecht, Arnošt. K problematice nářeční syntaxe. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 383–384.

Článek
Chloupek, Jan; Králík, Stanislav; Lamprecht, Arnošt; Skulina, Josef; Šlosar, Dušan; Vašek, Antonín. K diferenciaci moravskoslovenských nářečí a k jejich vztahu k českému národnímu jazyku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. 18–31.

Kapitola
Lamprecht, Arnošt. Ke genezi jednoduché věty. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 426–427.

Článek
Lamprecht, Arnošt. K historické fonologii nářečí města Bavorova (Baborów) ve Slezsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 31–35.

Článek
Grepl, Miroslav; Lamprecht, Arnošt. K otázce syntaktické klasifikace slovních druhů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, roč. 8, č. A7, s. 31–36.

Článek
Lamprecht, Arnošt. K otázce vlivu jazyka na jazyk : na materiálu českého jazyka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 88–93.

Článek
Čejka, Mirek; Lamprecht, Arnošt. K otázce vzniku a diferenciace slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 5–20.

Článek
Lamprecht, Arnošt. K otázce základního slovního fondu v českém jazyce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, roč. 1, č. A1, s. 58–81.

Článek
Lamprecht, Arnošt. K praslovanské genezi slovenštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 141–148.

Článek
Lamprecht, Arnošt. K vývoji hláskového systému polského jazyka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 39–44.

Článek
Lamprecht, Arnošt. K zakončení nom. sg. o-kmenů v praslovanštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 63–66.

Článek
Lamprecht, Arnošt. Názvy řek svěděctvím v prvotním rozsahu indoevropského osídlení v Evropě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, roč. 1, č. A1, s. 189–190.

Článek
Lamprecht, Arnošt; Čejka, Mirek. Nostratická teorie a její materiálové zdůvodnění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, roč. 30, č. A29, s. 7–20.

Článek
Lamprecht, Arnošt. Nový pohled na měkkostní korelaci ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 97–103.

Kapitola
Lamprecht, Arnošt. Obsah. In: Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka. 1966, s. 105–106.