Martínková, Lenka

Varianty jmen:

Martínková, Lenka (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 18 z celkového počtu 18.

Kapitola
Martínková, Lenka. Bibliografická příloha. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 184–197.

Kapitola
Martínková, Lenka. Die landesherrlichen Konfirmations- und Konsensurkunden aus der Luxemburgerzeit für mährische Empfänger. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 259–264.

Kapitola
Martínková, Lenka. Konfirmační listiny vydané v letech 1310 až 1411 příslušníky lucemburské dynastie pro moravské příjemce. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 14–55.

Kapitola
Martínková, Lenka. Konsensní listiny vydané příslušníky lucemburského rodu pro příjemce z Moravy v letech 1310 až 1411. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 56–78.

Článek
Martínková, Lenka. K tzv. rynárecké listině z roku 1203 a jejím konfirmacím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 17–29.

Kapitola
Martínková, Lenka. Listiny, vyskytující se ve zkoumaných konfirmacích z lucemburské doby jako tzv. inserty. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 79–88.

Kapitola
Martínková, Lenka. Obrazová příloha. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 0–viii.

Kapitola
Martínková, Lenka. Obsah. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 5.

Kapitola
Martínková, Lenka. Přehled dosavadního bádání o konfirmačních a konsensních listinách. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 11–13.

Článek
Martínková, Lenka. Příliš "živá" voda a spor pacovského faráře s majiteli statku Kámen o právo k ní. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. 457–469.

Kapitola
Martínková, Lenka. Přílohy. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 198–258.

Kapitola
Martínková, Lenka. Seznam použitých zkratek. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 182–183.

Kapitola
Martínková, Lenka. Úvod. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 7–10.

Kapitola
Martínková, Lenka. Vývoj studovaného listinného materiálu; proměny jeho vnějších a vnitřních znaků a slohu se zvláštním zřetelem k vybraným formulářovým sbírkám. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 89–129.

Kapitola
Martínková, Lenka. Význam, funkce a společenské uplatnění konfirmačních a konsensních listin Lucemburků pro moravské příjemce v moravské pozdně středověké společnosti. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 130–175.

Kapitola
Martínková, Lenka. Závěr. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, s. 176–181.