Přílohy

Název: Přílohy
Zdrojový dokument: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 198-258
Rozsah
198-258
Typ
Příloha
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence