Musil, Libor

Varianty jmen:

Musil, Libor (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Musil, Libor. [Bútora, Martin. Překročit svůj stín: kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, roč. 40, č. G34, s. 95–97.

Článek
Musil, Libor. Chudoba a československý stát mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 23–45.

Článek
Musil, Libor. Externalization of environmental responsibility. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, roč. 40, č. G34, s. 19–37.

Článek
Musil, Libor; Rabušic, Ladislav; Mareš, Petr. Is the Moravian movement the last straw which the Moravians grasp?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, roč. 40, č. G34, s. 51–61.

Kapitola
Gregor, Miroslav; Hladík, Mojmír; Musil, Libor; Šindlářová, Jana. Jak jsme byli zvyklí spolupracovat. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, s. 11–46.

Článek
Musil, Libor. Krajina jako předmět konfliktu a "zablokování komunikace" jako sociální instituce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1995, roč. 44, č. G37, s. 49–64.

Článek
Musil, Libor. [Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. G33, s. 99–100.

Kapitola
Mareš, Petr; Musil, Libor; Gregor, Miroslav. Nemohli bychom spolupracovat jinak?. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, s. 47–90.

Článek
Musil, Libor. [Nikiforov, Vladimir Nikolajevič. Východ a světové dějiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 109–110.

Kapitola
Musil, Libor. Participation. In: Možný, Ivo. Social consequences of a change in ownership : two case studies in industrial enterprises in the Czech Republic - Spring 1993. 1995, s. 26–52.

Kapitola
Musil, Libor. Předmluva. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, s. 8–9.

Článek
Musil, Libor; Mareš, Petr. The "entitelment mentality" and legitimacy of privatization in industry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1992-1993, roč. 41-42, č. G35, s. 53–63.

Článek
Musil, Libor. Trvalá udržitelnost a pokora v postojích obyvatel jižní Moravy ke krajině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, roč. 46, č. G39, s. 133–151.