Nechvátal, Bořivoj

Varianty jmen:

Nechvátal, Bořivoj (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 67.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. 950 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 987–989.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Archeologický výzkum kostela sv. Markéty ve Strakonicích. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 775–792.

Článek
Blajerová, Miroslava; Nechvátal, Bořivoj. Demografie mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic a některé poznatky z antropologického výzkumu. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 457–473.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 345–358.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Dvě zaniklé středověké osady u Radomyšle (okres Strakonice) : památce Bohumíra Lifky (1900–1987). Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 773–787.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. František Kašička osmdesátníkem. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 957–960.

Článek
Hrdlička, Ladislav; Nechvátal, Bořivoj. Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 2 (Bastion XXXV). Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 231–261.

Článek
Hrdlička, Ladislav; Nechvátal, Bořivoj. Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě 1. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 315–328.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Jubileum Jarmily Princové-Justové. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 809–810.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 739–743.

Článek
Blajerová, Miroslava; Nechvátal, Bořivoj. K demografii raně středověkých pohřebišť v Čechách na příkladu Radomyšle u Strakonic. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 399–418.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. K interpretaci archeologického výzkumu baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 639–659.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. K johanitské kurii v Radomyšli u Strakonic. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 163–185.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic : (Památce Borise Novotnáho 1922-1983). Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 61–96.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. K počátkům hradu ve Strakonicích : památce Václava Mencla (1905–1978). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 607–625.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. K poznání raněstředověké baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 405–429.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. K problematice — Curia Regis — na Vyšehradě. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 95–103.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. K středověkému opevnění Vyšehradu. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 193–221.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. K vývoji stavební podoby české středověké tvrze (Ervěnice na Mostecku v Čechách). Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 139–146.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v době předhusitské. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 381–408.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. [Kibic, Karel. Historické radnice]. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 425–426.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Knížecí a královská akropole na Vyšehradě : (přehled výzkumu a problematiky). Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 139–156.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Kostel sv. Linharta v Cítově u Mělníka v prostředí raně feudální osady. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 93–102.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Libušina lázeň na Vyšehradě. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 19–25.