Neumann, Martin

Varianty jmen:

Neumann, Martin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Neumann, Martin. Doklady o rybničnom hospodárstve na červenokamenskom panstve. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 421–441.

Článek
Neumann, Martin. Krajinné relikty po vinohradníckej činnosti v severnej časti Pezinských Karpát. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 263–288.

Článek
Neumann, Martin. Opustil nás PhDr. Ján Hunka, CSc. : (28. decembra 1958 – 7. februára 2021). Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 389–391.

Článek
Neumann, Martin. Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939–1953. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 609–620.

Článek
Neumann, Martin. Životný príbeh prof. Tatiany Štefanovičovej (10. 3. 1934 – 3. 1. 2021). Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 305–308.