Poláček, Jiří

Varianty jmen:

Poláček, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Poláček, Jiří. Almanach na rok 1914 aneb Druhá zkouška. Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 60–68.

Článek
Poláček, Jiří. Dvojí pohled na Vladislava Vančuru : Arne Novák a F.X. Šalda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 73–78.

Článek
Poláček, Jiří. Karel Čapek a Brno. Bohemica litteraria. 2022, roč. 25, č. 1, s. 7–22.

Článek
Lollok, Marek; Poláček, Jiří. Moje práce snad měla smysl.... Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 113–119.

Článek
Pospíšil, Ivo; Poláček, Jiří. Obnovit normální komunikaci mezi Slovany : rozhovor s Jiřím Poláčkem. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 3, s. 50–53.

Článek
Poláček, Jiří. Pravda a báseň : přijetí Obrazů z dějin národa českého dobovou kritikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 83–92.

Článek
Poláček, Jiří. Slovník literárněvědného strukturalismu. Bohemica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 169–171.

Článek
Poláček, Jiří. Subjekt v moderní literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 165–167.

Článek
Poláček, Jiří. Veleba vytrvalosti : (k devadesátinám Františka Všetičky). Opera Slavica. 2022, roč. 32, č. 1, s. 76–77.