Richter, Václav

Varianty jmen:

Richter, Václav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34.

Článek
Richter, Václav. Castrum doloris za Rombalda z Collalto ve Vídni. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, roč. 8, č. F3, s. 88–89.

Článek
Richter, Václav. Das Raumproblem in der Gotik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 27–33.

Kapitola
Richter, Václav. Die Anfänge der grossmährischen Architektur. In: Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. 1965, s. 121–360.

Článek
Richter, Václav; Kudělka, Zdeněk. Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 91–130.

Článek
Richter, Václav. Die Bedeutung der ältesten Kirchen auf der Prager Burg. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, roč. 16, č. F11, s. 7–25.

Článek
Richter, Václav. Erich Hubala, Burgen und Schlösser in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, roč. 16, č. F11, s. 109–112.

Článek
Richter, Václav. Excerpta z dietrichsteinského archivu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 105–117.

Článek
Richter, Václav. Excerpta z dietrichsteinského mikulovského archívu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, roč. 18, č. F13, s. 55–66.

Článek
Richter, Václav. Excerpta z dietrichsteinského mikulovského archívu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, roč. 16, č. F11, s. 89–107.

Článek
Richter, Václav. Farní kostel sv. Jana Křtitele v Urbanově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, roč. 39-41, č. F34-36, s. 71–86.

Kapitola
Richter, Václav. Frühmittelalterliches Olomütz. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, s. 178–182.

Článek
Richter, Václav. [Güntherová, Alžbeta, ed. Súpis pamiatok na Slovensku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 127–130.

Článek
Richter, Václav. K ontologickým pojmům v umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, roč. 9, č. F4, s. 106–111.

Článek
Richter, Václav. K otázce Sekirkostela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, roč. 18, č. F13, s. 100–103.

Kapitola
Richter, Václav. Královské město. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, s. 119–171.

Článek
Richter, Václav. Les "basiliques" grand-moraves. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 209–229.

Článek
Richter, Václav. Náčrt činnosti Domenica Martinelliho na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, roč. 12, č. F7, s. 49–88.

Článek
Richter, Václav. Neue Zuschreibungen in der Barockarchitektur Mährens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 49–58.

Článek
Richter, Václav. O staré Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, roč. 16, č. F11, s. 112.

Kapitola
Richter, Václav. [Obrazová příloha]. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, s. .

Kapitola
Richter, Václav. Obsah. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, s. 5.

Kapitola
Richter, Václav. Olomouc v románském údobí. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, s. 55–118.

Článek
Richter, Václav. Podivín, Zekirkostel a Slivnice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. 68–87.

Kapitola
Richter, Václav. Poznámky k baroknímu umění. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, s. 147–160.

Kapitola
Richter, Václav. Předmluva. In: Richter, Václav. Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města]. 1959, s. 7–[8].