Spunar, Pavel

Varianty jmen:

Spunar, Pavel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Spunar, Pavel. Bible a její tradice - bible v interkulturní komunikaci. Religio. 1993, roč. 1, č. 2, s. 192–194.

Článek
Spunar, Pavel. Dvě poznámky. Religio. 2001, roč. 9, č. 2, s. 197–198.

Článek
Spunar, Pavel. [Eco, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice]. Religio. 1999, roč. 7, č. 1, s. 107.

Článek
Spunar, Pavel. Vir honestus. Studia philosophica. 2010, roč. 57, č. 1, s. 17–18.

Článek
Spunar, Pavel. Jan Heller osmdesátníkem. Religio. 2005, roč. 13, č. 1, s. 157–158.

Článek
Spunar, Pavel. [Jandourek, Jan; Halík, Tomáš. Ptal jsem se cest]. Religio. 1998, roč. 6, č. 2, s. 247–249.

Článek
Spunar, Pavel. Můj J. B. Kozák. Studia philosophica. 2015, roč. 62, č. 1, s. 71–104.

Článek
Spunar, Pavel. [Kejř, Jiří. Z počátků české reformace]. Religio. 2007, roč. 15, č. 1, s. 147–148.

Kapitola
Spunar, Pavel. Les proverbes latins de moyen âge peuvent-ils sevir de source historique?. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, s. 229–234.

Kapitola
Spunar, Pavel. Napětí mezi oficiálním a "lidovým" náboženstvím ve středověku. In: Normativní a žité náboženství. 1999, s. 90–102.

Článek
Spunar, Pavel. Pastor bonus? : k vojtěšskému miléniu. Religio. 1997, roč. 5, č. 2, s. 99–105.

Článek
Spunar, Pavel. První staročeský překlad bible v kulturním kontextu 14. století. Religio. 1993, roč. 1, č. 1, s. 39–45.

Článek
Spunar, Pavel. Stanislav Segert zemřel. Religio. 2006, roč. 14, č. 1, s. 119–120.