Štěpánek, Václav

Varianty jmen:

Štěpánek, Václav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 56.

Kapitola
Štěpánek, Václav. "Antibyrokratická revoluce". In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 380–420.

Článek
Štěpánek, Václav. "Antibyrokratická" revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 191–225.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Autonomie pod obručí státní bezpečnosti. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 130–148.

Článek
Štěpánek, Václav. Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 121–133.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Brionské plénum. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 186–211.

Kapitola
Niederle, Lubor. [Citát]. In: Štěpánek, Václav. Východní otázka : od počátků do konce 60. let 19. století. 2014, s. 6.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Druhá světová válka na Kosovu. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 78–102.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Epilog. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 435–436.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Ideologizované principy etnické dominance. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 212–216.

Článek
Redakce časopisu Porta Balkanica; Štěpánek, Václav. "Jako staromilec se na Balkáně nejlépe cítím v malých zapadlých obcích.". Porta Balkanica. 2014, roč. 6, č. 2, s. 88–90.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Jmenný rejstřík. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 465–471.

Článek
Štěpánek, Václav. K cyrilometodějskému výročí. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 3–4.

Kapitola
Štěpánek, Václav. K historii české kolonizace banátské vojenské hranice. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V. 2002, s. 27–36.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Kosovo a Metochie na počátku 20. století : obyvatelstvo a jeho migrace. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 36–42.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Kosovo jako republika?. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 217–239.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Kosovo od autonomie k protektorátu : nástin vývoje kosovské otázky od zrušení autonomie po počátek vojenských akcí NATO. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, s. 71–89.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Kosovská každodennost a její úskalí. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 149–185.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Kosovská otázka a Království Srbů, Charvátů a Slovinců. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 43–77.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Literatura. In: Štěpánek, Václav. Východní otázka : od počátků do konce 60. let 19. století. 2014, s. 115–116.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Memorandum SANU. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 344–350.

Kapitola
Štěpánek, Václav. My jsme Albánci, ne Jugoslávci – demonstrace 1981. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 267–302.

Článek
Štěpánek, Václav. Najde nový patriarcha cestu ze zajetí etnofiletismu?. Porta Balkanica. 2010, roč. 2, č. 1, s. 30–32.

Kapitola
Štěpánek, Václav. Nikdo vás nesmí bít.... In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, s. 351–358.