Štouračová, Jiřina

Varianty jmen:

Štouračová, Jiřina (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 33.

Článek
Vašků, Vladimír. Additamenta k josefinským konfirmacím pro cisterciácké kláštery na Velehradě a u Žďáru : (vídeňské studie z novověké diplomatiky - II.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 197–210.

Článek
Vašků, Vladimír. Additamenta k josefínským konfirmacím pro premonstráty v Klášterním Hradisku, Louce, Zábrdovicích a Nové Říši : (vídeňské studie z novověké diplomatiky - III.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001, roč. 50, č. C48, s. 145–156.

Kapitola
Štouračová, Jiřina. Archivní praxe. In: Štouračová, Jiřina. Archivnictví. 2013, s. 85–115.

Kapitola
Štouračová, Jiřina. Archivní školství. In: Štouračová, Jiřina. Archivnictví. 2013, s. 69–83.

Kniha
Štouračová, Jiřina. Archivnictví. 2013

Kapitola
Štouračová, Jiřina. České archivnictví a archivy. In: Štouračová, Jiřina. Archivnictví. 2013, s. 29–68.

Článek
Štouračová, Jiřina. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví obhájené na filozofické fakultě MU v Brně v letech 1988-1992. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, roč. 42, č. C40, s. 187–194.

Článek
Janák, Jan; Štouračová, Jiřina. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví obhájené na filozofické fakultě UJEP v Brně v letech 1977-1987. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1989-1990, roč. 38-39, č. C36-37, s. 165–186.

Článek
Ambrožová, Hana; Štouračová, Jiřina. Diplomové práce z historie, archívnictví a pomocných věd historických obhájené na Filozofické fakultě MU v Brně v letech 1993-1999. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 223–236.

Článek
Krmíčková, Helena. Gallus Asserunt quidam : rozbor textu a edice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 51–69.

Kapitola
Štouračová, Jiřina. Historický a správní vývoj 1526–1618. In: Štouračová, Jiřina. Vývoj správních institucí českého státu 1526–1848. 2014, s. 5–24.

Kapitola
Štouračová, Jiřina. Historický a správní vývoj 1618–1740. In: Štouračová, Jiřina. Vývoj správních institucí českého státu 1526–1848. 2014, s. 25–42.

Kapitola
Štouračová, Jiřina. Historický a správní vývoj 1740–1848. In: Štouračová, Jiřina. Vývoj správních institucí českého státu 1526–1848. 2014, s. 43–73.

Kapitola
Štouračová, Jiřina. Historický vývoj archivnictví na území českého státu. In: Štouračová, Jiřina. Archivnictví. 2013, s. 183–192.

Článek
Krmíčková, Helena. Iacobellus de Misa, Magna cena : rozbor textu a edice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, roč. 42, č. C40, s. 129–142.

Článek
Krmíčková, Helena. Jakoubkova kvestie Quia heu in templis a její vztah k regulím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, roč. 43, č. C41, s. 15–34.

Článek
Krmíčková, Helena. Malogranatum a jeho pramen Compendium theologicae veritatis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, roč. 45, č. C43, s. 37–47.

Článek
Janák, Jan. Návrh moravského zemského zřízení z roku 1848 o složení zemského sněmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, roč. 43, č. C41, s. 81–90.

Článek
Sviták, Zbyněk. Několik poznámek k životu a dílu protonotáře Jindřicha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 5–11.

Článek
Janák, Jan. Obchodní cesta Theodora Bauera z Brna do Zakavkazska a severní Persie v roce 1850. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, roč. 42, č. C40, s. 161–186.

Kapitola
Štouračová, Jiřina. Obsah. In: Štouračová, Jiřina. Vývoj správních institucí českého státu 1526–1848. 2014, s. 3–4.

Kapitola
Štouračová, Jiřina. Obsah. In: Štouračová, Jiřina. Archivnictví. 2013, s. 3–5.

Kniha
Bachhofer, Heidemarie; Bayard, Frank; Denk, Ulrike; Elbel, Petr; Haidacher, Christoph; Hammer-Luza, Elke; Hutterer, Herbert; Just, Thomas; Kollermann, Karl; Mikoletzky, Juliane; Penz, Helga; Pils, Susanne Claudine; Rosner, Willibald; Schuster, Walter; Seitschek, Stefan; Stögmann, Arthur; Štouračová, Jiřina; Tepperberg, Christoph; Tolloi, Philipp; Uslu-Pauer, Susanne; Wiesflecker, Peter. Österreichische Archive : Geschichte und Gegenwart. 2019

Kapitola
Elbel, Petr; Štouračová, Jiřina. Österreichische Archive vom Mittelalter bis zur Gegenwart : ein Überblick. In: Bachhofer, Heidemarie. , Bayard, Frank. , Denk, Ulrike. , Elbel, Petr. , Haidacher, Christoph. , Hammer-Luza, Elke. , Hutterer, Herbert. , Just, Thomas. , Kollermann, Karl. , Mikoletzky, Juliane. , Penz, Helga. , Pils, Susanne Claudine. , Rosner, Willibald. , Schuster, Walter. , Seitschek, Stefan. , Stögmann, Arthur. , Štouračová, Jiřina. , Tepperberg, Christoph. , Tolloi, Philipp. , Uslu-Pauer, Susanne. , Wiesflecker, Peter. Österreichische Archive : Geschichte und Gegenwart. 2019, s. 24–70.

Článek
Sviták, Zbyněk. Počátky kláštera cisterciaček v Pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, roč. 45, č. C43, s. 5–16.