Österreichische Archive : Geschichte und Gegenwart

Název: Österreichische Archive : Geschichte und Gegenwart
Přispěvatel
Elbel, Petr (editor)
Vydání
Erste Ausgabe
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masaryk University Press
Rok vydání
2019
Rozsah
586 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 498
ISBN
978-80-210-9466-6
978-80-210-9467-3 (online ; pdf)
Jazyk
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6462425
Anotace
  • Rakouská republika je dnes poměrně malým státem. Až do roku 1918 však bylo Rakousko-Uhersko významnou velmocí. Rakouské archivy proto - díky své velikosti a historickému významu - patří k nejbohatším v Evropě. Kolektivní publikace představuje dějiny a současnost rakouského archivnictví nejprve ve stručném přehledu, a pak detailně na příkladu 16 institucí: všech čtyř oddělení Rakouského státního archivu, vybraných zemských, komunálních, univerzitních, církevních i soukromých archivů. Autory jednotlivých kapitol jsou současní nebo bývalí archiváři a archivářky příslušných archivů. Kniha je určena především pro studenty historie a archivnictví a profesionální historiky i archiváře ze všech nástupnických států Podunajské monarchie.
  • Today's Austria is a relatively small state. However, until 1918 Austria-Hungary was an important superpower. Therefore, due to their size and historical importance, Austrian archives are amongst the richest in Europe. This joint publication gives a brief overview over the past and present of the Austrian archives and looks in detail at 16 institutions: the four divisions of the Austrian State Archive as well as selected provincial, local, university, church and private archives. The authors of each chapter are or have been archivists of the mentioned archives. The book is addressed in particular to students of history and archival studies as well as professional historians and archivists from all of the successor states of the Austrian monarchy.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masaryk University Press
Heidemarie Bachhofer
Frank Bayard
Ulrike Denk
Christoph Haidacher
Elke Hammer-Luza
Herbert Hutterer
Thomas Just
Karl Kollermann
Juliane Mikoletzky
Helga Penz
Susanne Claudine Pils
Willibald Rosner
Walter Schuster
Stefan Seitschek
Arthur Stögmann
Christoph Tepperberg
Philipp Tolloi
Susanne Uslu-Pauer
Peter Wiesflecker
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Vorwort und Einleitung
Chapter number Title Custom text
I | Vorwort des Herausgebers, oder: Von der Ringvorlesung zum Buch | 19–23
Elbel, Petr
PDF
II | Österreichische Archive vom Mittelalter bis zur Gegenwart : ein Überblick | 24–70
Elbel, Petr; Štouračová, Jiřina
PDF
Österreichisches Staatsarchiv
Chapter number Title Custom text
III | Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv im Verbund des Österreichischen Staatsarchivs | 73–138
Just, Thomas
PDF
IV | Die zivile Zentralverwaltung der Habsburgermonarchie : das Allgemeine Verwaltungs-, Finanz- und Hofkammerarchiv | 139–196
Hutterer, Herbert; Seitschek, Stefan
PDF
V | Das Kriegsarchiv in Wien und seine Quellen für die internale Forschung | 197–223
Tepperberg, Christoph
PDF
VI | Das Archiv der Republik und die österreichische Bundesverwaltung | 224–230
Tepperberg, Christoph
PDF
Landesarchive
Chapter number Title Custom text
VII | Das Steiermärkische Landesarchiv in Graz : Geschichte, Standorte und Bestände | 233–262
Hammer-Luza, Elke
PDF
VIII | (Nicht nur) "Gedächtnis des Landes" : Struktur, Organisation, Profil und Herausforderungen eines modernen Archivbetriebes | 263–288
Wiesflecker, Peter
PDF
IX | Das Tiroler Landesarchiv und das Tiroler Archivwesen | 289–316
Haidacher, Christoph
PDF
X | "Endlich übernimmt das Land seine eigene Geschichte" Aspekte des Südtiroler Archivwesens seit 1919 | 317–343
Tolloi, Philipp
PDF
XI | Das Niederösterreichische Landesarchiv | 344–358
Rosner, Willibald
PDF
Kommunale Archive
Chapter number Title Custom text
XII | Das Wiener Stadt- und Landesarchiv | 361–379
Pils, Susanne Claudine
PDF
XIII | Das Archiv der Stadt Linz | 380–397
Schuster, Walter
PDF
Universitätsarchive
Chapter number Title Custom text
XIV | Das Archiv der Universität Wien – Geschichte, Bestände, Aufgaben | 401–426
Denk, Ulrike
PDF
XV | Das Universitätsarchiv der Technischen Universität Wien | 427–443
Mikoletzky, Juliane
PDF
Archive von Kirchen und Religionsgemeinschaften, private Archive
Chapter number Title Custom text
XVI | Das Diözesanarchiv St. Pölten | 447–467
Bachhofer, Heidemarie; Kollermann, Karl
PDF
XVII | Ordensarchive in Österreich | 468–485
Penz, Helga
PDF
XVIII | Das Deutschordens-Zentralarchiv in Wien | 486–503
Bayard, Frank
PDF
XIX | Das Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde Wien | 504–517
Uslu-Pauer, Susanne
PDF
XX | Das Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein | 518–536
Stögmann, Arthur
PDF
Chapter number Title Custom text
Quellen- und Literaturverzeichnis | 539–583
PDF
hidden-section Abkürzungen
Chapter number Title Custom text
Abkürzungen | 584
PDF
Chapter number Title Custom text
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren | 585–586
PDF